Aan het werk in de procesindustrie, draadjes controleren

Digitalisering & Automatisering
in de procesindustrie

De technologische vooruitgang in de procesindustrie vraagt om veel aanpassingsvermogen van bedrijven. Bij deze vooruitgang horen immers innovaties op de werkvloer, optimalisatie van productieprocessen en een ander type personeel. Wat betekent dit voor jouw bedrijf in de (nabije) toekomst? 

DE UITDAGING

Extreme schaarste aan personeel

Het doel van de procesindustrie is het afleveren van producten of grondstoffen die kwalitatief niet of nauwelijks van elkaar verschillen. Er moet altijd geproduceerd worden op hoog niveau, zonder toevalligheden en fouten. Het is dus belangrijk het productieproces op een constant niveau draait. 

Om de foutenmarge zo klein mogelijk te maken, is efficiëntie van groot belang. Om dit te bewerkstelligen worden steeds meer processen gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Op deze manier kan het productieproces nauwlettend in de gaten worden gehouden en kunnen oneffenheden of fouten sneller opgespoord en aangepast worden. 

Het klinkt natuurlijk mooi, kwalitatief én kwantitatief op hoog niveau produceren en presteren. Het brengt echter wel een aantal uitdagingen met zich mee en het roept vragen op. Sluit het kennisniveau van de medewerkers nog aan bij hetgeen nodig is voor het proces? Hoe ga je om met boventallige functies door automatisering en/of digitalisering?  

Digitalisering

Digitalisatie in de procesindustrie

Digitaliseren wil zeggen dat analoge informatie en handmatige handelingen digitaal gemaakt worden. Deze informatie helpt vervolgens bij het verbeteren en automatiseren van processen. Dit draagt bij aan de effectiviteit en het rendabeler maken van deze processen.  

Specifiek gaat het in de procesindustrie dus om het digitaal maken van analoge processen en het daardoor optimaliseren en actualiseren van het gehele productieproces.  

Aan de werkelijke digitalisatie zit uiteindelijk wel een einddatum, want ooit is een keer alles gedigitaliseerd. Deze processen blijven echter altijd aan verandering onderhevig en deze kan dus altijd geoptimaliseerd blijven worden. 

Draaien aan de knoppen in de procesindustrie
Automatisering

Vervanging van menselijk handelen

Automatiseren is het vervangen van menselijke handelingen door machines en computersystemen. Het zorgt er voor dat de mens minder werk hoeft te verrichten en dat er sneller kan worden geproduceerd.  

Dit betekent echter niet dat de mensenhanden niet meer nodig zijn, het betekent dat deze handen andere werkzaamheden zullen moeten gaan verrichten. Vaak hoort daar extra scholing of een cursus bij.  

Door deze (proces)automatisering is er dus een ander type personeel nodig. De procesindustrie vraagt tegenwoordig om kennis en expertise van digitale processen, in plaats van kennis van daadwerkelijke handelingen. 

Buiten aan het werk op de plant van hvc in de procesindustrie

WERVINGSPARTNER

Je werving uitbesteden

Om jouw team van 2030 vorm te geven, kan een wervingspartner een uitkomst zijn. Zo profiteer je van het uitgebreide netwerk van je partner, die deze al jaren aan het opbouwen en onderhouden is. Daar zitten heus kandidaten in voor jouw bedrijf in 2030! Wat kunnen wij jou bieden?

Jouw partner in de procesindustrie

Als recruitment business partner willen wij meer impact op jouw bedrijf maken dan het simpelweg schuiven met cv's. Het persoonlijke en adviserende aspect staan hoog in het vaandel bij ons. Wil je sparren over de nieuw op te starten productielijn, jouw medewerker van 2030 of jouw groeiambities? Wij willen je graag helpen om jouw doelen te behalen. 

Meer weten over hoe wij bedrijven ondersteunen?

Dennie en Michael in overleg

LEES MEER

Meer weten over effectieve werving?

Ben jij onze toekomstige partner in de procesindustrie en ben je benieuwd wat wij voor onze huidige partners betekenen? Of wil je eens met ons sparren over de uitdagingen die je kent?