Redactie
Processionals
Actueel Energie & Afval
Leestijd 2 min
6 februari 2023

De Week van de Circulaire Economie

De Week van de Circulaire Economie
De Week van de Circulaire Economie
Leestijd 2 min
6 februari 2023
De Week van de Circulaire Economie
Redactie
Processionals

Het is deze hele week de Week van de Circulaire Economie. We weten allemaal dat het belangrijk is om bewust te zijn van de impact van (productie) processen op het klimaat. Nederland heeft de doelstelling dat we in 2050 een economie hebben waarin zoveel mogelijk afval en de daaruit voortvloeiende grondstoffen worden (her)gebruikt. We gaan voor een economie waarin afval niet bestaat. Maar wat houdt ‘een Circulaire Economie’ nou precies in en op welke manier draagt Processionals hieraan bij? We leggen het graag aan je uit!

Lineair of circulair?

Voordat we dieper in kunnen gaan op het onderwerp, is het goed om eerst het verschil te weten tussen een lineaire- en circulaire economie;

Bij een Lineaire economie gaat productie van goederen en het gebruik ervan volgens een lineair patroon. Grondstoffen delven, produceren, consumeren en vervolgens wordt het afval, wat in de meeste gevallen wordt verbrand. Hierdoor gooien we steeds waardevollere- want schaarsere- materialen weg en belasten we het milieu. 

Bij een Circulaire economie staat het hergebruik van producten en grondstoffen centraal. Afval en schadelijke uitstoot wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen. De grondstoffen worden dus optimaal- en steeds opnieuw gebruikt. Afval is de nieuwe grondstof en zo gaat het proces steeds door.
 
Concreet betekent dit dus dat bij een lineaire economie het eindproduct, of delen hiervan, niet opnieuw worden gebruikt, waar dat bij een circulaire economie wel het geval is. Onderstaande afbeelding geeft een visueel beeld van de verschillende processen. 

Bron: Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid

We snappen dat het lastig is om een voorstelling te maken hoe dit proces in de praktijk werkt. In onderstaand filmpje van de Ellen MacArthur Foundation wordt de betekenis van de Circulaire Economie begrijpelijk uitgelegd. 

 

Recycling of circulaire economie?

Nu je weet wat een circulaire economie is, hebben we nog een eye-opener voor je! Vaak wordt een circulaire economie verward met recycling, maar het is veel meer dan dat. In onderstaande afbeelding zie je dat een product niet enkel wordt gerecycled naar een nieuw product, maar dat energie die tijdens het proces vrijkomt óók wordt gebruikt. Warmte die vrijkomt bij het verwerken van afval wordt bijvoorbeeld gebruikt voor stadsverwarming. Zo werken wij ook voor klanten die, met hun restwarmte, huishoudens in verschillende steden verwarmen. Interessant hé? 


Bron: Planbureau voor de leefomgeving

Nederland loopt voorop! 

Nederland heeft één van de hoogste recyclingspercentages van Europa. Dit komt mede doordat Nederland al vroeg maatregelen heeft genomen om het storten van afval terug te dringen. Ons kleine kikkerlandje heeft veel kennis over scheidingstechnologie en het logistieke systeem rondom afvalinzameling en recycling. Deze kennis is belangrijk, en moet continu worden doorontwikkeld. 

We merken dat er steeds meer focus ligt op de invloed van (productie) processen op mens, milieu en dier. Bedrijven worden dan ook steeds bewuster om na te denken over recycling en circulair werken. Zo worden bijvoorbeeld productieprocessen aangescherpt, en machines, die nog niet recycle proof zijn, vervangen. Dit wordt gestimuleerd vanuit de overheid, maar ook burgers, en met name de jongere generatie, vinden het steeds belangrijker dat bedrijven hier een bijdrage aan leveren. Achterblijven is geen optie. 

Bijdrage Processionals

Om al deze innovaties te kunnen faciliteren zijn mensen nodig, en dát is nou net het punt waarop wij, als Processionals, bijdragen aan de circulaire economie. Wij houden alle technologische ontwikkelingen goed in de gaten zodat we goed begrijpen wat er speelt bij onze klanten én hoe onze kandidaten hieraan kunnen bijdragen. Zo weten wij de juiste match te maken voor klant en kandidaat, één waar ieders wereld mooier van wordt! 

Er zijn al heel wat Processionals via ons werkzaam die bijdragen aan een circulaire economie. Kandidaten die bij ons komen voor een nieuwe baan vinden een circulaire manier van werken ook steeds belangrijker, en dat maakt dat zij ontzettend veel plezier uit hun werk halen. Stuk voor stuk maken zij, door hun handelingen, de wereld een beetje beter!

 

Ook bijdragen aan een circulaire economie?

Of wil je gewoon wat meer weten over de branche en de mogelijkheden? Alex helpt je graag!  Stuur hem een mailtje. 

Mail Alex
Blog - whitepaper image - Alex Strik - V1.1
Redactie
Processionals
Blogs, verhalen en actualiteiten van jouw Recruitment Business Partner in de procesindustrie.

Gerelateerde artikelen

Lees andere artikelen over een mooie toekomst binnen de procesindustrie,
met Processionals als jouw partner.