Redactie
Processionals
Blog
Leestijd 2 min
29 februari 2024

Detavast: een combinatie tussen werving en selectie en detacheren

Werken in de chemische industrie: laborant aan het werk
Werken in de chemische industrie: laborant aan het werk
Leestijd 2 min
29 februari 2024
Detavast: een combinatie tussen werving en selectie en detacheren
Redactie
Processionals

Er zijn veel verschillende manieren om de flexibele schil vorm te geven. Je kunt op zoek gaan naar uitzendkrachten voor korte termijn of je kunt een gedetacheerde aannemen voor een vaste, vaak wat langere periode. Een detacheringsbureau kan werken via het detavast principe. Wat is dit en wat is het voordeel hiervan voor jouw bedrijf?  

Detavast is in de basis een combinatie tussen werving & selectie en detacheren en is een afkorting van ‘detacheren naar een vast dienstverband’. De medewerker treedt aan het begin van zijn contract in dienst bij het detacheringsbureau en wordt gedetacheerd bij jou als opdrachtgever. De werknemer start vanaf het begin met dezelfde arbeidsvoorwaarden als de rest van jouw personeel.  

Vaak treedt de werknemer na een jaar (52 gewerkte weken) kosteloos bij jou in dienst, als het van beide kanten bevalt. Het is altijd de intentie om de werknemer in vaste dienst te laten treden. Voldoet de werknemer toch niet helemaal aan jullie verwachtingen, dan kunnen jullie kosteloos afscheid nemen van deze persoon binnen de detacheringsperiode.  

De voordelen

 

Het datavast principe brengt een aantal voordelen voor jou als bedrijf met zich mee:

  • Je betaalt geen wervingsfee;  
  • Het betreft een professionele selectie om een goede match te maken;  
  • Je hebt langer de tijd om een kandidaat te beoordelen voordat je hem of haar al dan niet vast op jouw loonlijst zet;
  • Kandidaten worden gedurende het hele eerste jaar door het detacheringsbureau begeleid;  
  • Geen risico's voor jou bij uitval of verzuim, die risico's worden gedragen door het detacheringsbureau.

En niet alleen voor jou als werkgever zijn er voordelen te vinden in de samenwerking volgens het ‘detavast’ principe. Er zijn voor de werknemer ook voordelen te onderscheiden. Zo weet de werknemer al voorafgaand aan zijn detacheringsperiode dat er na een jaar een vast contract op hem of haar ligt te wachten – bij goed funtioneren.  

Detavast via Processionals  

 

Bij Processionals werken we ook via het detavast principe. We vinden het belangrijk om jou als werkgever in staat te stellen een nieuwe vaste medewerker aan jouw team toe te voegen en het is altijd onze intentie om daar naartoe te werken. Door middel van evaluaties en tussentijdse gesprekken proberen we dit proces zo goed mogelijk te begeleiden. 

Als je een kandidaat eerder wil overnemen, kan dat ook. Daar maken we dan een passende afspraak over. Komt het nog niet uit om de gedetacheerde op 'eigen' contract te nemen? Dan vindt er een overleg plaats tussen kandidaat en opdrachtgever over de verwachtingen van een eventueel verlengd detacheringscontract en bewerkstelligen we deze wens. 

We vinden de ontwikkeling van onze medewerkers belangrijk – dus ook de ontwikkeling van jouw gedetacheerde medewerker – en willen hier graag aan bijdragen. Daarom bieden we elke gedetacheerde werknemer een opleidingsbudget van €500,- tijdens de detacheringsperiode. Dit geld kan besteed worden aan her-of bijscholing. De keus is aan jullie en de werknemer!  

Kom je met ons sparren?

Ben je benieuwd wat het detavast principe voor jouw team of bedrijf kan betekenen en wat wij hieraan kunnen bijdragen? Kom dan kennismaken!  

Kom kennismaken
Brenden zit in de beige stoel
Redactie
Processionals
Blogs, verhalen en actualiteiten van jouw Recruitment Business Partner in de procesindustrie.

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer onderwerpen die voor jou van belang kunnen zijn met betrekking tot het aantrekken en het behouden van personeel in de procesindustrie.